ครูพี่แพรไหม TutorPearmai

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stamford Internation University(เหรียญทอง)

• ประวัติการสอน

- เจ้าของสถาบัน กวดวิชา TUTOR Pearmai

- สอนในวิชา รัฐศาสตร์ 7 ปี

- PAT5 4 ปี

- สังคม 7 ปี ทั้ง o-net และ 9 สามัญ

- สอนเพื่อสอบข้าราชการ

- สอนเพื่อสอบข้าราชการท้องถิ่น

• ประสบการณ์การสอน

- ออกรายการ ทรูปลูกปัญญา ปี2559

• วิทยากร พิเศษ 

- โรงเรียน แก่งคอยวิทยา และ อื่นๆ

- ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

- หน่วยงานราชการ

- โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

• ผลงาน

- บทความ ในเครือ หนังสือพิมพ์ชั้นนำ ด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ

- บทความ ในเครือ ทรูปลูกปัญญา

- ผลงานด้านหนังสือ

- เตรียมสอบคณะนิติศาสตร์

- สังคมศึกษา ม4-6

- สังคม 9 สามัญ ไม่ยากถ้ารู้เทคนิค